Gwarancje, reklamacje

Kupujący może składać sprzedawcy liliafarby24.pl, reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem e-mail: liliafarby24@interia.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądanie Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania z powrotem towaru (uznanego za wadliwy) – warunek konieczny do wszczęcia POSTĘPOWANIA . Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres email bądź na adres poczty tradycyjnej. Kupujący ma prawo wyboru sposobu zrealizowania reklamacji (Kupujący ma możliwość, po przyjęciu przez sklep wadliwego towaru, otrzymać zwrot
pieniędzy, wymienić uszkodzony produktu na inny lub ma możliwość nowych zakupów na równowartość reklamowanego towaru).

Zwrot towaru

Kupujący (konsument) sklepu liliafarby24.pl ma prawo dokonać zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. W terminie 14 dni kalendarzowych Kupujący może odstąpić od umowy. Termin czternastodniowy liczy się w przypadku umowy sprzedaży od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego w zakładce . Przesyłkę należy nadać na adres: Sklep KOLOR ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów. Stosowne oświadczenie woli należy wysłać na adres sklepu podany powyżej lub przesłać w formie elektronicznej (np. e-mail). Zwrot przedmiotu przez Kupującego powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. W terminie 14 dni kalendarzowych sprzedawca liliafarby24.pl dokona zwrotu pieniędzy. Termin 14 dni liczy się od dnia odstąpienia od umowy (jest to dzień, w którym sprzedawca otrzyma oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy). Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

+48 791 489 102

ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów

liliafarby24@interia.pl

//